Drepturile conexe dreptului de autor

Care sunt drepturile conexe dreptului de autor ?

Drepturile conexe au evoluat in jurul operelor protejate prin dreptul de autor, nu aduc atingere drepturilor autorilor si confera protectie pentru: 

  • artistii interpreti sau executanti pentru propriile interpretari sau executii;
  • producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale pentru propriile inregistrari;
  • organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe. 

Drepturile artistilor interpreti sau executanti

Art. 95. - In sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti se intelege: actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa in orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete.

Art. 96. - Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale:

a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii;

b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare a inregistrarii acestuia;

c) dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei incalcari a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa;

d) Abrogata.@
__________
@Litera d) a fost abrogata prin art. I pct. 57 din Legea nr. 285/2004.

Art. 97. - (1) Drepturile prevazute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.

(2) Dupa moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevazute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata.

Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, dupa caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv.@
__________
@Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 58 din Legea nr. 285/2004.

Art. 98. - (1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele:

a) fixarea interpretarii sau a executiei sale;
b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate;@
c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate;
d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate;
e) imprumutul interpretarii sau al executiei fixate;
f) importul in vederea comercializarii pe piata interna a interpretarii sau a executiei fixate;
g) radiodifuzarea si comunicarea publica ale interpretarii sau ale executiei sale, cu exceptia cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata;@
g1) in situatia specificata la lit. g) au dreptul numai la remuneratie echitabila;@
h) punerea la dispozitia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate.
(2) In sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica a lor, cu ajutorul unui dispozitiv.@
(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colecteaza conform procedurii prevazute la art. 131, 1311, 1312 si 133.@
(4) Definitiile prevazute la art. 14, 141, 142, 143, 144, art. 15 alin. (1), art. 151 si 152 se aplica in mod corespunzator si drepturilor prevazute la alin. (1).@

Contact

Relații artiști: 031.110.81.07

  

Relații radio facultativ: Camelia Muntean, 0764 791 221

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.